Aboriginal Education

ABRG4697Wolastoqey Latuwewakon IV3 ch

'Ciw yut wen keti ankuwi kcicihtaq skicinuwatuwewakon, pciliw eluwikhasik, wolama 'tawi olonuwatuwe. 'Ciw yukt kisi wihqehtuhtit kinaq neqcikotok cel epahsiw, kosona wolitahatok nutokehkikemit.

Description of the course in English.