Aboriginal Education

ABRG4697Wolastoqey Latuwewakon II3 ch
'Ciw yut wen keti ankuwi kcicihtaq skicinuwatuwewakon, pciliw eluwikhasik, wolama 'tawi olonuwatuwe. 'Ciw yukt kisi wihqehtuhtit kinaq neqcikotok cel epahsiw, kosona wolitahatok nutokehkikemit.