Aboriginal Education

ABRG3686Wolastoqey Latuwewakon3 ch
'Ciw wen ketuwokehkimsit eluwehket wolastoqey latuwewakon, tan eltaqahk naka tan eluwikhasik. 'Ciw wen ketuwokisit naka ketuwewestaq.